Unghäst

Ge din unghäst en trygg uppväxt

 

Under de första levnadsåren hos hästar läggs grunden för dess psykiska och fysiska välbefinnande. Grunden i hanteringen sätts och målet är att ge hästen en grundtrygghet och förbereda den för dess senare uppgifter i livet. När hästen växer är det viktigt att den hålls på ett sätt som uppmuntrar den till rörelse i varierad terräng och på varierande underlag för att få bästa hållbarhet. Detta är faktorer som vi tagit hänsyn till vid byggandet av de nya lösdrifterna och lösdriftshagarna på Dammen.

 

Oavsett om din unghäst har fötts här på Dammen eller om du har köpt ett föl eller en unghäst erbjuder vi en trygg vistelse i väntan på dess uppgifter senare i livet. Vi visiterar hästarna minst en gång om dagen och är i regel ute i hagarna hos dem flera gånger varje dag. Lösdrifterna ligger nära boningshuset och på så sätt har vi hästarna under uppsikt under större delen av dygnet. Vi håller koll på hästens tillväxt, benställning och hovar och rapporterar till ägarna vid avvikelser. Vi journalför alla eventuella sjukdomsfall, har tillgång till box och kan tillse att din unghäst röntgas här på gården och ombesörja att hästen kommer till klinik om den skulle ha besvärande lösa benbitar.

Hantering

Om din häst behöver hjälp på grund av bristande grundträning eller dåliga erfarenheter kan vi försöka hjälpa dig med det. Vi kan även vara behjälpliga vid lastning och förbereda hästen inför inridning och visning. Vi samarbetar med professionella unghästutbildare.

 

Önskas extra hantering, handledning eller en extra hand är du välkommen att kontakta oss för mer information om tillvägagångssätt och priser.

Extra hjälp

Om din unghäst under något tillfälle behöver extrainsatser under sin uppväxt har vi erfaren veterinär- och hovslagarexpertis regelbundet på plats på gården och vi har ett brett kontaktnät till veterinärer, hovslagre,equiterapeuter och kliniker. Vi kan ombesörja att din häst får den hjälp den behöver.

Visning och bedömning

Om du önskar att din unghingst ska visas på rådgivande bedömning kan vi vara behjälpliga med både förberedelser och visning. Vidare har vi erfarenhet från att förbereda och visa hästar på auktioner.

Pris

 

I priset 2 000 exklusive moms för lösdrift inkluderas tillgång till ligghall, fri tillgång till analyserat grovfoder, salt, mineraler och daglig visitation. Hästarna har alltid tillgång till frostfritt vatten i hagarna. Vi håller reda på när hästen behöver verkas och vaccineras och erbjuder en rad tjänster mot tillägg. Vi finns tillgängliga på gården dygnet runt.

 

För avvanda föl har vi en särskild lösdrift med direkt anslutning til gårdsplan. Priset för avvanda föl är 2250 exklusive moms vilket inkluderar tillgång till ligghall, fri tillgång till grovfoder, salt, mineraler och daglig visitation. Hästarna har alltid tillgång till frostfritt vatten i hagarna. De avvanda fölen hanteras något mera än de äldre unghästarna då de behöver få en bra grundhantering. Vi håller reda på när hästen behöver verkas och vaccineras och erbjuder en rad tjänster mot tillägg.

 

Vi erbjuder bete för unghästar till en avgift om 1 200 kronor exklusive moms. I denna avgift ingår bete i stora nystängslade hagar, vatten, salt och mineraler samt daglig visitation. Antalet betesplatser är begränsade.

 

Om du önskar ha din unghäst på annat sätt ordnar vi det enligt överenskommelse.

På sommaren finns bete för unghästarna.

 

 

 

Amazing, Ramtorpsvägen 52, 155 93 Nykvarn, 0704 59 59 96 Copyright © All Rights Reserved