Avel

Lyckan över ett föl

 

Många stoägare drömmer om ett eget föl. Hos oss kan du få hjälp med att få ditt sto inseminerat och vi ser till att ge stoet bästa förutsättningar för att bli dräktig. När ditt sto blivit dräktigt kan vi ombersörja foster och fölförsäkring från dygn 45. En seminspilta är under uppbyggnad och många ultraljud och dräktighetsundersökningar kan göras hemma på gården och därmed undvika att utsätta stoet för den stress och de smittorisker som många resor innebär. Under sin dräktighetsperiod får stoet noggrant analyserat foder och övervakas kontinuerligt för att fostret ska växa på bästa sätt. Under fölningsperioden övervakas stoet med videokamera och rutinerad personal finns på plats dygnet runt för att övervaka och vid behov assistera vid fölningen. Samarbetande veterinärerna Andreas Sandin och Sofia Stenberg finns alltid tillgängliga per telefon och kan komma med kort varsel. Hela fölningen journalförs. Möjlighet finns också att få fölningen inspelad på film.

 

 

När fölet har fötts övervakas dess första dygn noggrant och journalförs. Vid behov kallas expertis in för att på ett tidigt stadium korrigera felaktiga benställningar efter bästa möjlighet. Många föl som föds med bockhov eller som är s k "windswept" kan avsevärt förbättras om hjälpinsatser sätts in på ett tidigt stadium med hjälp av rutinerad hovslagare, stretchingschema och kontrollerade promenader. Denna möjlighet finns endast när fölungen är liten varför det är extra viktigt att observera eventuella avvikelser. Ston med föl går under sommaren i stora gräshagar men sover inne på nätterna för att säkerställa att fölen får vila ordentligt. Enligt överenskommelse förbereds fölet och visas på fölvisning för bedömning. Under vintern avvänjs fölen successivt och får flytta ut till vår särskilt anpassade földrift.

 

Extra hjälp

Om ditt föl under något tillfälle behöver extrainsatser under sin uppväxt har vi erfaren veterinär- och hovslagarexpertis regelbundet på plats på gården och vi har ett brett kontaktnät till veterinärer, hovslagre,equiterapeuter och kliniker. Vi kan ombesörja att ditt sto med föl får den hjälp de behöver.

Fölets första år

Fölen får tidigt på sig grimma och börjar hanteras från första dagen. Successivt lär sig fölen att bli ledda och lyfta på hovarna. Om du önskar förbereder vi och visar ditt föl på fölvisning. Föl födda på gården är alltid garanterade plats på gårdens särskilda lösdrift för föl.

Pris

 

För ston som står för semin och under sin dräktighet utgår en grundavgift om 3 850 kronor exklusive moms. I detta ingår tillgång till stor box i luftigt stall, daglig skötsel och tillsyn samt fri tillgång till analyserat grovfoder anpassat för avelsston, havre, betfor, salt och mineraler. När fölet sedan har kommit sker en höjning till 4 450 kronor exklusive moms. I denna avgift ingår förutom vad som nämnts ovan att vi tar hand om fölet och lägger ner tid på att hantera fölet från dess första dag. Vi har efter överenskommelse alla möjligheter att individanpassa din hästs vistelse hos oss efter din hästs behov och dina önskemål.

Vi kan hjälpa dig att förbereda och visa ditt föl.

 

Amazing, Ramtorpsvägen 52, 155 93 Nykvarn, 0704 59 59 96 Copyright © All Rights Reserved